Slumpa namn


Den här slumpgeneratorn slumpar ett namn och baseras på alla namnsdagar ur den svenska almanackan (över 600 namn).

Markera någon av checkboxarna för att enbart generera ett kvinno- eller mansnamn. Om båda checkboxarna är markerade, eller om ingen är markerad, så slumpas både kvinno- och mansnamn.

Situationerna är många där slumpmässiga namn kan vara ett fiffigt hjälpmedel. En av de vanligare situationerna kanske är att hitta eller få inspiration till ett bebisnamn.

Det kan vara så att man hittar flera lovande kandidater på namn och gör en lista, som man i sin tur vill låta slumpen avgöra igen - kanske genom att snurra hjulet?

En författare behöver ständigt hitta på nya namn till deras fiktiva karaktärer i olika verk. Då kan slumpmässiga namn på samma sätt vara ett uppskattat verktyg att använda i den kreativa processen.