Slumpa nummer


Använd den här slumpgeneratorn för att få ett slumpmässigt nummer. Dela gärna sidan eller spara som bokmärke för att enkelt komma åt verktyget igen - exempelvis vid lotterier, spel eller i utbildningssammanhang.

I fälten kan du ställa in ett intervall som passar till specifika tillfällen. När sidan precis laddats eller om du uppdaterar (F5) så ställs intervallet till 1-100 som standard. Förslagsvis kan du ställa in intervallet till 1-6 för att användas som en digital tärning.

Sifferkoder

Det är också helt möjligt att ställa in intervallet till högre nummer (med avrådan från att använda som lösenordsgenerator som enbart innehåller siffror. Istället, slumpa fram kortare sifferkoder; som till exempel fyrsiffriga pinkoder, portkoder eller koder till hänglås genom att ställa in intervallet till 1000-9999.

50/50

Singla slant: sätt intervallet till 1-2 och låt 1 vara krona och 2 vara klave (eller vice versa). Eller det kanske handlar om en särskild fråga som bäst besvaras med ett skoningslöst ja eller nej?

Om slumpmässiga nummergeneratorer

En nummergenerator som använder pseudoslump (PRNG) är en algoritm som skapar nummersekvenser som verkar slumpmässiga men är i själva verket förutsägbara om man känner till startvärdet (seed). PRNGs används i dataspel, kryptografi och andra områden där slumpmässighet behövs. Trots att de inte är äkta slumpmässighet, är de tillräckligt bra för de flesta tillämpningar och ger en bra balans mellan oförutsägbarhet och effektivitet. 

Så eftersom denna slumpgenerator använder ett datorprogram för att slumpa nummer byggs den på pseudoslump och alltså inte äkta slumpmässighet.

Verkligt slumpmässiga nummer kommer från oförutsägbara fysiska processer som radioaktivt sönderfall eller termiskt brus. Till skillnad från pseudoslumpnummer, som skapas av algoritmer och är förutsägbara om man känner till startvärdet, är verkligt slumpmässiga nummer helt oförutsägbara. De används i säkerhetskritiska tillämpningar som kryptografi för att skapa krypteringsnycklar och skydda känslig information.